dilluns, 6 de setembre de 2010

Més sobre el trasllat del gossos i del passeig durant les obres de millora del CAAC Barcelona

Com ja sabeu, durant els propers sis mesos està prevista la realització d’obres de millora al CAAC Barcelona que afectaran al seu funcionament habitual i obligaran al trasllat de part dels gossos acollits a altres equipaments. Les obres començaran durant el mes de setembre, duraran els sis mesos indicats i el trasllat dels gossos es realitzarà durant els propers dijous 9 de setembre i el divendres 10 de setembre.

L’equip veterinari del CAAC Barcelona ha fet saber el següent:

Durant les obres, el CAAC Barcelona només disposarà de 40 gàbies que hauran de ser ocupades per tots aquells animals que per qüestions legals hagin de romandre al CAAC Barcelona, per aquells animals que per qüestions veterinàries ho necessitin més i per aquells que siguin molt joves. També s’ha de considerar que es necessitaran gàbies lliures per poder instal·lar els animals nou vinguts, ja que el servei de recollida de la ciutat continuarà funcionant amb normalitat. Els animals que no es quedin al CAAC Barcelona es traslladaran a dos centres diferents, un a Argentona i altre a Vic.


La majoria d’animals aniran a Vic, ja que és on hi hauran més places. A Vic es disposarà del següent personal: tres cuidadors, un vigilant de seguretat, un veterinari extern que diàriament anirà a fer una inspecció ocular per detectar qualsevol problema i una veterinària del CAAC Barcelona que anirà a tenir cura dels animals com a mínim tres cops a la setmana o quan sigui necessari. A més, es disposarà del servei d’un altre veterinari extern amb clínica a la zona per remetre alguna urgència en el cas que fos necessari. Els animals malalts que no puguin ser tractats allà mateix es desplaçaran a Barcelona amb un servei de transport adequat.


Degut a les característiques climàtiques de la zona de Vic, al funcionament diari del centre (organitzat en patis col·lectius) i als historials clínics dels animals, l’equip veterinari ha decidit que tots els gossos potencialment perillosos o amb característiques fisiològiques similars vagin a Argentona. D’aquesta manera, es faciliten les sortides als patis d’altres animals i en general s’evita que puguin patir alguns d’ells problemes d’hipotèrmia o que emmalalteixin; són animals que no estan preparats per suportar baixes temperatures, ja que no tenen el pèl ni el teixit adipós suficient. En cas que quedin places llibres a Argentona, també s’intentarà enviar animals que pel seu historial ho necessitin mes.


Des del CAAC Barcelona s’ha demanat consell a alguna associació d’animals de la zona de Vic per buscar el millor mètode per guarir els animals a l’hivern basant-se en la seva experiència.


L’equip veterinari del CAAC Barcelona continuarà sent el responsable de l’estat de salut de tots els animals, traslladats o no, i per tant s’ocuparan d’igual manera de tots ells. Durant tot el temps que durin les obres, el programa d’adopcions continuarà sent vigent i quan aquestes s’acabin, tots els animals tornaran al nou centre.

En quan a les activitats de voluntariat:

Les persones voluntàries podreu anar a passejar els gossos als dos centres quan vulgueu sempre i quan ho feu convenientment identificats amb el corresponent identificador i dintre de l’horari establert per a cada equipament. Sense identificació no es podrà accedir per seguretat dels treballadors i dels propis animals. Recordeu que si no disposeu del vostre identificador el podeu sol·licitar. En els dos centres es mantindrà la normativa i els consells de passeig de gossos degudament adaptats a les característiques de cada espai.

Donada la dificultat d’accés en transport públic als dos equipaments, el transport en vehicle privat serà rescabalat en les mateixes condicions que en el cas del CAAC Barcelona: el vehicle ha de ser utilitzat per un mínim de dues persones voluntàries conjuntament i s’abonarà una quantitat fixa per trajecte (determinada pel preu per quilòmetre vigent de la distància entre el CAAC i l’inici de la carretera de l’Arrabassada - uns 4 quilòmetres per sentit -). Per tant la quantitat abonada serà igual a la realitzada en el cas de fer l’activitat voluntària al CAAC Barcelona.

Molt aviat rebreu informació sobre la localització exacta de cada equipament, el seu horari i la normativa aplicable.

El passeig dels gossos acollits al CAAC Barcelona, i les activitats de socialització amb els gats, continuaran al llarg dels propers sis mesos que duraran les obres de millora i s’aniran adaptant al seu avançament, fins el seu final.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada