dimecres, 14 de juliol de 2010

Resum de la sessió informativa pel voluntariat sobre les properes obres de remodelació per a la millora del CAAC Barcelona

A partir del mes de setembre d’enguany i fins el proper febrer de 2011 esta prevista la realització de les obres de remodelació per a la millora del CAAC. Aquestes obres es centren en els següents punts:

- La millora de les gàbies existents i la instal•lació de noves gàbies.
- Instal•lació d’una central de biomassa per a la calefacció de les gàbies.
- Creació d’una rampa que faciliti l’accés fins a la zona de les gàbies.

També està prevista la realització d’algunes petites millores a la zona d’atenció veterinària.Durant les obres, que es desenvoluparan al llarg de diferents fases, part dels gossos acollits al CAAC seràn traslladats provisionalment a dues instal•lacions: es preveu que durant els sis mesos de durada de les obres al CAAC siguin acollits un màxim de 40 gossos, a unes instal•lacions privades de Vic (Osona) un màxim de 90 gossos atesos per personal contractat expressament i amb vigilància nocturna i a altra instal•lació d’Argentona (Maresme) que disposa de personal propi s’acolliran un màxim de 20 gossos. Existirà un transport setmana entre aquestes instal•lacions a través d’una divisió especialitzada d’una empresa de transport per a facilitar el trasllat dels gossos i la seva adopció, que serà possible durant la durada de les obres i que sempre es gestionaran des del CAAC.

Coincidint amb el proper començament de les obres de remodelació entrarà en funcionament una pàgina web que facilitarà el procés d’adopció. Una vegada passat l’estiu, i durant el mes de setembre, es desenvoluparan actuacions adreçades a la presentació pública de la web i a la divulgació de la tinència responsable a la ciutat.


Pel que fa al passeig de gossos al CAAC, es continuarà realitzant amb les imprescindibles modificacions en els itineraris interns motivats pel desenvolupament de les obres. A les instal•lacions de Vic i Argentona està assegurat el passeig diari dels gossos a càrrec del personal i hi haurà la possibilitat que totes les persones voluntàries que ho desitgin puguin passejar els gossos acollits segons els procediments que es crearan per a cadascuna de les instal•lacions. Durant la present i la propera setmana es convocaran visites en autobús pel voluntariat a les instal•lacions de Vic on estaràn acollits la major part dels gossos.

En quan als gats està previst que es quedin al CAAC durant tot el període de realització de les obres.

Durant les properes setmanes el programa de voluntariat anirà informant dels detalls de les obres de diferents maneres i anirà recollint, des d’ara mateix, qualsevol proposta que tingueu en relació a les mateixes.

La realització de les obres, el manteniment de l’activitat, i la dispersió dels gossos, obliga a una necessària previsió en les actuacions i també la necessitat d’anar gestionant el dia a dia, incloent el vostre esforç per adaptar-se a la nova situació. Moltes gràcies per endavant.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada